לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

טכניקות הכשרה

טכניקת הכשרה היא גישה ספציפית ושיטתית להעברת ידע או פיתוח כישורים. הטכניקות החשובות יותר יתוארו להלן.

לימוד בפעולה

לימוד בפעולה, כפי שפותח על-ידי פרופ' רוואנס, הוא שיטה לסיוע למנהלים לפתח את כשרונותיהם על-ידי חשיפה לבעיות אמיתיות. הם מתבקשים לנתח את הבעיות, לגבש המלצות, ואז, במקום להסתפק בדו"ח, לנקוט בפעולה ממשית. טכניקה זאת מבוססת על האמונה שמנהלים יכולים ללמוד באופן הטוב ביותר על-ידי פעולה ולא על-ידי לימוד תאורטי.

גישה זאת תואמת את העיקרון עליו צריכה להיות מבוססת כל הכשרה טובה, כלומר, היא מבוססת על בעיות ופעולה. היא מכירה בכך שהמשימה המטרידה ביותר בפניה ניצבים מנהלים היא כיצד להשיג שינוי - כיצד לשכנע את עמיתיהם ואחרים לחייב את עצמם לדרך פעולה שונה. לפיכך, תוכנית לימוד בפעולה מתמקדת בפיתוח הכישורים בהם מנהלים צריכים לנקוט בפעולות יעילות, מבלי להתעלם מהצורך בידע של טכניקות רלבנטיות.

מושג הלימוד בפעולה מבוסס על חמש הנחות:

1. מנהלים מנוסים סקרנים מאד לדעת כיצד מנהלים אחרים עובדים.

2. למידה על עצמך היא דבר מאיים ומעורר התנגדות אם היא נוטה לשנות את התדמית שיש לאדם על עצמו. אולם, ניתן לצמצם את האיום החיצוני כך שלא יהווה עוד מחסום טוטאלי ללימוד על עצמך.

3. אנשים לומדים רק כאשר הם עושים משהו, והם יכולים ללמוד יותר ככל שהם מרגישים שהמשימה היא יותר אחראית.

4. למידה נעשית באופן הטוב ביותר כאשר היא מערבת את האדם כולו - מוחו, ערכיו, גופו ורגשותיו.

5. התלמיד יודע טוב יותר מכל אדם אחר מה הוא למד. לאיש מלבדו אין אפשרות כה גדולה לדעת.

הכשרה בעזרת מחשב

ניתן להשתמש במחשבים להכשרה בדרכים הבאות:

1. להדמיית מצבים אמיתיים כך שהתלמידים יוכלו "ללמוד על-ידי עשייה". לדוגמה, ניתן להכשיר טכנאים בתיקון תקלות במעגלים אלקטרוניים על-ידי התבוננות בשרטוט של מעגל אלקטרוני המוצג על המסך ושימוש בעט-אור כדי למדוד את עוצמת המתח בנקודות שונות של המעגל. כאשר התקלות מאובחנות, "התיקונים" מתבצעים בעזרת עט-האור המשמש הפעם כמכשיר הלחמה.

2. להעברת חומר לימודי מתוכנת (ראה להלן) כדי לספק תצוגות גרפיות ותמונות צבעוניות וכדי ליצור יותר אינטראקציה בין התלמיד והמידע המוצג על המסך.

3. לספק בסיסי נתונים למידע אליו יכול התלמיד להגיע באמצעות מסוף המחשב.

4. למדוד את ביצועי התלמידים כנגד קני-מידה שהוגדרו מראש.

5. לספק מבחנים או תרגילים לתלמידים. טכניקת הבחינה הסיגולית משתמשת בתוכנית הכוללת מספר גדול של פריטים שנועדו לבחון את הבנתו של התלמיד בעקרונות מסוימים. אולם הוא אינו חייב לעבור על כל הפריטים או ללמוד אותם ברצף כדי להפגין את הבנתו. תגובת התלמיד למספר מוגבל של שאלות תראה האם הוא תפס את המושגים המתאימים כדי לענות על יעד הכשרה נתון. כך ניתן להאיץ את תהליך הבחינה במידה ניכרת ולצמצם את מידת התיסכול של התלמיד.

הוראת עבודה

הוראת עבודה מבוססת על ניתוח כישורים. רצף ההוראה מתבצע בארבעה שלבים:

1. הכנה. למדריך יש תוכנית להצגת נושא הלימוד באמצעות שיטות ועזרי לימוד מתאימים.

2. הצגה. שילוב של הרצאה והצגה (הדגמה).

3. תירגול. התלמיד מחקה את המדריך וחוזר בהתמדה על הפעולה תחת השגחה. המטרות הן להגיע לרמת הביצועים הרצויה לכל מרכיב של המטלה הכוללת ולהשיג שילוב חלק של מרכיבים אלה בדפוס העבודה הכולל.

למידה תוכניתית

למידה תוכניתית כוללת טקסט המוצג בהדרגה לתלמיד. לאחר כל יחידת מידע, מוצבות שאלות לתלמיד והוא צריך לענות עליהן נכונה לפני שיוכל להמשיך הלאה.

העקרונות הבסיסיים של למידה תוכניתית הם:

1. נושא הלימוד מוצג ביחידות קטנות הקרויות מסגרות.

2. כל מסגרת דורשת תגובה מהתלמיד. כך הוא נעשה מעורב באופן פעיל בתהליך הלמידה.

3. התלמיד מקבל משוב מיידי כדי לדעת האם תשובתו נכונה או לא. המשוב המיידי הזה נותן לתלמיד חיזוק מיידי או מתקן אי-הבנות עם התרחשותן.

4. יחידות המידע מסודרות ברצף נכון ובסדר קושי עולה. משמעות הדבר שהמתכנן צריך לנתח את צעדי הלמידה הדרושים בקפידה רבה.

5. התלמידים עובדים באופן עצמאי ובקצב אישי. כך הם יכולים לעבוד מהר או לאט על-פי רצונם.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .