לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

ניתוח כישורים

ניתוח כישורים מזהה מה העובד צריך לדעת ולהיות מסוגל לעשות כדי לבצע את עבודתו באופן משביע רצון כעובד מנוסה. ניתוח כישורים מוביל להפקת מיפרט הכשרה. בזה משתמשים כבסיס להוראה הניתנת לעובדים ולתיכנון תוכנית ההכשרה הכוללת.

מיפרט ההכשרה

מיפרט ההכשרה מפצל את החובות הכוללות הכלולות בתיאור המשרה למטלות המפורטות החייבות להתבצע. בשלב הבא, הוא קובע את התכונות שצריכות להיות לעובד כדי לבצע מטלות אלו בהצלחה. תכונות אלו הן:

1. ידע. מה שהעובד צריך לדעת. הידע יכול להיות מקצועי, טכני או מסחרי; או הוא יכול להיות על הסביבה המסחרית, הכלכלית או השיווקית - המכונות שיופעלו, החומרים או הציוד בהם ייעשה שימוש או הנהלים לפיהם יש לפעול, הלקוחות, העמיתים והכפופים עימם הוא בקשר והגורמים המשפיעים על התנהגותם; או שהידע עשוי להתייחס לבעיות שיתעוררו ולאופן בו הן יטופלו.

2. כישורים. מה שהעובד צריך להיות מסוגל לעשות אם הוא רוצה להשיג תוצאות ולנצל ביעילות את הידע. הכישורים נרכשים בהדרגה על-ידי הכשרה חוזרת או נסיון אחר. הם יכולים להיות ידניים, אינטלקטואליים או שכליים, תפיסתיים או חברתיים.

3. גישות. הנטייה להתנהג או לבצע בדרך התואמת את דרישות העבודה.

טכניקות

ניתוח כישורים מתחיל בניתוח משרה (ע"ע ניתוח משרות). אולם, ניתוח כישורים הוא מפורט יותר בנוגע לדברים שהעובד צריך להיות מסוגל לעשות והתכונות המסוימות הדרושות לביצוע.

הטכניקות הספציפיות לניתוח כישורים הן:

1. פיצול משרות להכשרה במקום העבודה

2. ניתוח כישורים ידניים

3. ניתוח מטלות

4. ניתוח תקלות.

פיצול משרות להכשרה במקום העבודה

טכניקה זאת מנתחת את המשרה לפעולות, תהליכים או מטלות נפרדים הניתנים לפיצול לחלקים ניתנים לניהול לצרכי הוראה.

שיטה

ניתוח הכשרה במקום העבודה מתועד בפורמט סטנדרטי של שלושה טורים. הטורים הם:

1. טור השלבים. תיאור הצעדים השונים במשרה - מרבית המשרות המקצועיות למחצה ניתנות לפיצול לחלקים המרכיבים אותן.

2. טור ההוראה. כנגד כל צעד רושמים כיצד המטלה צריכה להתבצע. זה למעשה, מתאר את הדברים שהעובד צריך ללמוד.

3. טור נקודות-המפתח. כנגד כל צעד מציינים נקודות מיוחדות כמו תקני איכות או הוראות בטיחות הטעונות הדגשה בזמן שהעובד לומד את העבודה.

ניתוח כישורים ידניים

ניתוח כישורים ידניים הוא טכניקה שפותחה על-ידי החוקר ו.ד. סיימור בתחום חקר עבודה. היא מבודדת את הכישורים והידע המנוצלים על-ידי עובדים מנוסים המבצעים מטלות הדורשות רמה גבוהה של מיומנות ידנית לצורכי הוראה. משתמשים בה כדי לנתח פעולות מחזור קצר, פעולות חוזרות ונשנות כמו מטלות הרכבה ועבודות מפעל דומות אחרות.

שיטה

תנועות היד, האצבעות ותנועות גופניות אחרות של מפעיל מנוסה נצפות ונרשמות בפירוט רב תוך ביצוע העבודה. הניתוח מתמקד בחלקים המורכבים של העבודה, אשר בעוד שאינם מהווים כל קושי לעובד המנוסה, חייבים להיות מנותחים לעומק לפני שניתן יהיה ללמדם לעובדים אחרים. לא רק תנועות היד נרשמות בפירוט, אלא גם אותות מקבלים תשומת לב מיוחדת (ראיה וחושים אחרים) אותם המפעיל סופג בזמן ביצוע המטלות. הערות הסבר מוספות על-פי הצורך.

ניתוח מטלות

ניתוח מטלות הוא ניתוח שיטתי של ההתנהגות הדרושה לביצוע מטלה        תוך תשומת לב לזיהוי אזורים קשים ולטכניקות ההכשרה המתאימות ועזרי ההוראה הדרושים להוראה מוצלחת. ניתן להשתמש בה לכל סוגי העבודות, אולם היא רלבנטית במיוחד לעבודות פקידותיות.

שיטה

הגישה הניתוחית בה משתמשים בניתוח מטלות דומה לאלו שאומצו בפיצול משרות לצרכי הכשרה במקום העבודה ולטכניקות ניתוח כישורים ידניים. תוצאות הניתוחים נרשמות על-פי רוב בפורמט סטנדרטי של ארבעה טורים לפי הפירוט הבא:

1. מטלה. תיאור קצר של כל מרכיב.

2. רמת החשיבות. המשמעות היחסית של כל מטלה לביצוע המוצלח של העבודה כולה.

3. מידת הקושי. רמת הכישורים והידע הדרושה לביצוע כל מטלה.

4. שיטת ההכשרה. טכניקות ההוראה, התירגול, והנסיון הדרושות.

ניתוח תקלות

ניתוח תקלות הוא תהליך ניתוח התקלות הטיפוסיות המתרחשות בזמן ביצוע מטלה, במיוחד התקלות היקרות יותר. הוא מתבצע כאשר שכיחות התקלות היא גבוהה.

שיטה

נערך חקר של המשרה, ועל-ידי שאלות המוצבות לעובדים ולמפקחים, מזהים את התקלות השכיחות ביותר. בשלב הבא מפיקים מיפרט תקלות המספק לעובדים המקבלים את ההכשרה מידע על התקלות השונות, כיצד לזהותן, מה גורם להן, מהי השפעתן, מי אחראי להן, איזו פעולה צריכים העובדים לנקוט כאשר תקלה מסוימת מתרחשת, וכיצד ניתן למנוע התרחשות נוספת של התקלה.


תועלות

ניתוח כישורים הוא מרכיב חיוני בהכשרה שיטתית (ע"ע). רק על-ידי פיצול המשרה לחלקים המרכיבים אותה וזיהוי הדברים שהעובד צריך לדעת ולהיות מסוגל לעשות כדי להשלים כל משימה באופן משביע רצון, ניתן להכין תוכניות הכשרה רלבנטיות.

ניתוח כישורים מאפשר להכשרה להתבסס על שיטת ההתקדמות בחלקים בה התלמיד לומד ומתרגל כל חלק של העבודה עד לביצועו במהירות הדרושה וברמת איכות קבילה. כאשר שני חלקים עוקבים ניתנים לביצוע בנפרד בזמן היעד שנקבע, הם מתורגלים יחדיו עד להשגת המהירות הדרושה. או אז מלמדים את החלק השלישי וכך הלאה, עד ללימוד העבודה השלמה. ללא ספק, זוהי השיטה הטובה ביותר להעברת הכשרה בכל עבודה בה יש יותר ממטלה אחת לביצוע, עד לנקודה בה התלמיד משיג את יעדי ההכשרה על-ידי הגעה לרמת התפוקה והאיכות של עובד מנוסה.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .