לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

זיהוי צרכי הכשרה

זיהוי צרכי ההכשרה הוא תהליך ניתוח דרישות ההכשרה כבסיס להכנת תוכניות הכשרה רלבנטיות.

מטרות

ניתוח צרכי ההכשרה שואף להגדיר את הפער בין המתרחש לבין מה שהיה יכול להתרחש. פער זה צריך להתמלא על-ידי ההכשרה.

הפער עשוי להיות מורכב מהבדל בין:

* האופן בו החברה או פונקציה בחברה מבצעת לבין האופן בו היא צריכה לבצע;

* מה שאנשים יודעים ויכולים לעשות לבין מה שהם צריכים לדעת ולעשות;

* מה שאנשים עושים בפועל לבין מה שהם צריכים לעשות.

ניתוח צרכי ההכשרה

ניתוח צרכי ההכשרה מכסה צרכים חברתיים, קבוצתיים ואישיים.

צרכי ההכשרה החברתיים צריכים לנבוע מניתוח עוצמותיה וחולשותיה של החברה כחלק מתהליך התיכנון הכלל-חברתי. תוכנית כוח-האדם של החברה תצביע על מספר וסוג האנשים שיידרש בעתיד.

צרכים קבוצתיים מזוהים על-ידי ניתוח תוכניות כוח-אדם מחלקתיות או פונקציונליות או על-ידי איחוד סקרים מיוחדים המשתמשים בשאלונים או ראיונות. בניתוח משרות ניתן להשתמש כדי לקבוע את הידע והכישורים הדרושים במשרות ספציפיות, וזה ניתן להשלמה על-ידי ניתוח התוצאות שהושגו מהערכת הצרכים האישיים.

צרכי הכשרה אישיים מזוהים על-ידי שימוש בטכניקות של ניתוח משרה (ע"ע), ניתוח כישורים (ע"ע) והערכת ביצועים (ע"ע).

תועלות

לעתים קרובות מדי תוכניות הכשרה הן יריות באפילה. אם הן אינן רלבנטיות למה שנדרש על-ידי הארגון, הרי שהן חסרות טעם. הדרך היחידה להבטחת רלבנטיות היא ביצוע ניתוח שיטתי של צרכי ההכשרה כנקודת התחלה חיונית לפיתוח תוכניות ההכשרה.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .