לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

הכשרה שיטתית

הכשרה שיטתית מיועדת ספציפית למילוי צרכים מוגדרים על-ידי שיפור ופיתוח הידע, הכישורים והגישות הנדרשים מעובדים כדי לבצע כהלכה עבודה או משרה נתונה.

מרכיבים

מרכיבי ההכשרה השיטתית הם:

1. זיהוי וניתוח צרכי ההכשרה (ע"ע זיהוי צרכי ההכשרה). כל הכשרה צריכה להיות מכוונת לקראת מילוי צרכים מוגדרים: של החברה ככלל, של פונקציות או קבוצות עובדים ספציפיות, או של פרטים.

2. הגדרת יעדי ההכשרה. ההכשרה חייבת לשאוף להשיג יעדים ניתנים למדידה במונחי שיפורים או שינויים צפויים בביצועים חברתיים, פונקציונליים, מחלקתיים או אישיים.

3. הכנת תוכניות הכשרה. תוכניות ההכשרה צריכות לתאר את תוכנית ההכשרה הכוללת, עלותה ויתרונותיה. התוכנית הכוללת צריכה גם לקחת בחשבון פיתוח תוכניות ומתקני הכשרה, בחירה ושימוש בשיטות ההכשרה המתאימות, בחירה והכשרת מדריכים ויישום תוכניות ההכשרה, לרבות ניהול תיעוד.

4. מדידה וניתוח תוצאות. מדידה מחייבת אימות ההישגים של כל תוכנית הכשרה כנגד היעדים והערכת תוצאות ההכשרה על ביצועי החברה או המחלקה.

5. משוב תוצאות, אימות והערכה. כדי שיהיה ניתן לשפר תוכניות וטכניקות הכשרה.

תועלות

הכשרה ניתנת להגדרה כשינוי ההתנהגות באמצעות נסיון; העברת כישורים וידע מאלה המחזיקים בהם לאלה החסרים אותם; או גרימת שיפור משמעותי בביצועים כתוצאה מהוראה, תירגול או נסיון.

הגדרות אלו מציינות מהי הכשרה אולם לא כיצד היא ניתנת ליישום. הדרך היחידה לקבלת תוצאות טובות מהכשרה היא להתמודד עימה באופן שיטתי. התועלות הנובעות מגישה זאת הן:

1. קיצור זמן הלמידה וצמצום עלויות ההכשרה וההפסדים הנובעים מעקומת למידה ארוכה מדי. (עקומת הלמידה היא משך הזמן הנדרש להגעה לרמת ביצועים קבילה.)

2. שיפור הביצועים של עובדים קיימים.

3. הגברת המחויבות למשרה וההזדהות עם החברה.

4. פיתוח יכולתם של העובדים כדי שיהיו מוכנים למשרות הכרוכות באחריות מוגברת בעתיד.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .