לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

סקרי שכר

עריכת סקרי שכר משיגה מידע על שיעורי השכר בחברות דומות עבור משרות דומות. המטרה היא להשיג נתונים על התעריפים המקובלים בשוק כדי לאפשר שמירה על מבנה שכר תחרותי.

שיטה

סקירות שכר משיגות ומנחות מידע מהמקורות המתוארים להלן:

1. סקרים כלליים שפורסמו הנותנים מידע על המשכורות הממוצעות או החציוניות (כלומר אמצע הטווח) למשרות טיפוסיות. על-פי רוב יש אינדיקציה לגבי הפיזור בצורת משכורות הרביעון העליון (הנקודה מעליה משולמים 25 אחוזים של המשרות) והרביעון התחתון (הנקודה מתחתיה משולמים 25 אחוזים של המשרות). כל הסקרים המפורסמים תלויים במשיכת הטווח והסוג הנכונים של משתתפים, והצלחתם בכך יכולה להשתנות משנה לשנה. אי אפשר להבטיח מידגם מייצג בכל התחומים, המיגזרים התעשייתיים או סוגי המשרות, ומן ההכרח שהמשתמש בסקר יהיה מודע לתחומים בהם הנתונים אינם מספקים ומחייבים זהירות בהסקת מסקנות. לעתים קרובות, משמעות הדבר שבשילוב עם הבעיות הקשורות להתאמה נכונה של סוג ורמת המשרה, בעוד שנתוני הסקר הינם זולים יחסית להשגה, הם עלולים, במקרה הטוב ביותר, לתת רק אינדיקציה כללית מאד לגבי תעריפי השוק.

2. סקרים מיוחדים המורכבים משלושה סוגים:

* ניתוחי המשכורות של המשתתפים בסקר המבוצעים על-ידי מוסדות מקצועיים.

* סקרים מקומיים או ארציים של קבוצות תעשיתיות מסוימות המופקים על-ידי עובדים או אגודות מקצועיות.

* מחקרי שוק מקומיים או ארציים המתבצעים על בסיס חד-פעמי על-ידי יועצים, עבור עובד בודד או עבור קבוצת ארגונים.

3. סקרים הנערכים על-ידי החברה המכסים משרות מייצגות נבחרות שהינן ייחודיות לענף או שאינן מטופלות באופן נאות על-ידי סקרים אחרים. הסקרים נערכים על-ידי חברה אחת הפונה לחברות אחרות על בסיס הדדי, או מתבצעים על-ידי קבוצת חברות עצמאיות הפועלות כ"מועדון סקר שכר".

תרגום נתוני השכר בשוק למבנה שכר מקובל עבור החברה הינו תהליך המבוסס על שיפוט ופשרות. המטרה היא להגיע לשיעור שוק המבוסס על אומדנים אפקטיביים של אמינות הנתונים וליצור איזון סביר בין התועלות המתחרות של המקורות השונים בהם נעשה שימוש. אפילו כאשר הגישה היא "מדעית" ביותר, זהו תהליך אינטואיטיבי במהותו. לאחר שכל הנתונים הרלבנטיים נאספו והוצגו באופן הנגיש ביותר שניתן, (כלומר משרה לאחר משרה לכל התחומים אותם המבנה אמור לכסות), יש לקבוע נקודת אמצע לכל רמה בהתבסס על המקום שהחברה שואפת לתפוס בשוק, כלומר, "מעמד השוק" שלה. קביעת נקודת האמצע תתבסס לא רק על אומדן נתוני השכר הנוכחיים והמעודכנים, אלא גם על אינדיקציות של תנועות בשכר ויוקר המחיה העשויות להשפיע על המבנה כולו. עבור ארגונים שצריכים להישאר בעמדה מובילה בשוק, נקודה זאת תהיה לעתים קרובות סביב הרביעון העליון; עבור ארגונים אחרים, יישור צמוד לממוצע יהיה מספק.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .