לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

מבחני מיון

מבחני מיון מורכבים מיישום נהלים סטנדרטיים שיאפשרו כימות תגובתם של נבחנים. ההפרשים בתוצאות מייצגים הבדלים ביכולות או בהתנהגות. המבחנים הנהוגים למיון הם מבחני אינטליגנציה, כושר ויכולת השגה, וכן מבחני אישיות.

מאפייני המבחנים

התכונות העיקריות של מבחן הן:

1. זהו מכשיר מדידה רגיש המבחין היטב בין פרטים.

2. הוא בנוי על סמך מדגם גדול למדי, תקני ומייצג של האוכלוסיה עבורה הוא מיועד ומאפשר פירוש של הישגי הפרט במבחן ביחס להישגים של אחרים.

3. הוא אמין במובן שהוא מודד תמיד אותו הדבר. מבחן המיועד למדידת תכונה מסוימת, כמו אינטליגנציה, צריך למדוד אותה תכונה כאשר הוא מיושם לאנשים אחרים באותו זמן או במועד אחר, או לאותו אדם במועדים שונים.

4. הוא תקף מבחינה זאת שהוא מודד את התכונות שהמבחן נועד למדוד. כך, מבחן אינטליגנציה צריך למדוד אינטליגנציה (על-פי כל הגדרה שתיבחר) ולא רק רהיטות מילולית. מבחן המיועד לחזות הצלחה בעבודה או בעמידה בבחינות צריך לספק תחזיות משכנעות באופן סביר (משמעותי מבחינה סטטיסטית).

מבחני אינטליגנציה

מבחני אינטליגנציה הם המבחנים הפסיכולוגיים הותיקים ביותר והמקובלים ביותר. המבחן הראשון הופק על-ידי בינט וסימון ב1905-, וזמן קצר לאחר מכן הציע שטרן שתוצאות המבחן יובעו בצורה מנת משכל, או .I.Q. מנת משכל היא יחס הגיל המנטלי כפי שנמדד במבחן בסגנון בינט לגיל בפועל (כרונולוגי). כאשר יש התאמה בין הגיל המנטלי והכרונולוגי, מנת המשכל מובעת כ100-. ההנחה היא שהתפלגות האינטליגנציה בקרב האוכלוסיה היא נורמלית, כלומר, התפלגות התדירות של האינטליגנציה תואמת את העקומה הנורמלית. התכונה החשובה ביותר של העקומה הנורמלית היא הסימטריות שלה - יש מספר שווה של מקרים מכל צד של הממוצע שהוא הציר המרכזי. לפיכך, התפלגות האינטליגנציה באוכלוסיה ככלל מורכבת ממספר שווה של אנשים בעלי מנת משכל מעל ומתחת ל100-.

מבחני כושר ויכולת השגה

מבחני כושר ויכולת השגה נועדו לחזות את הפוטנציאל של הפרט לביצוע מטלות ספציפיות בתוך המשרה. הם יכולים לכסות תחומים כמו כישורים פקידותיים, מספריים ומכניים, וזריזות. הם עשויים לבוא בצורת מבחנים בודדים מאומתים, או בסדרת מבחנים.

כל מבחני הכושר צריכים לעבור אימות. הנוהל המקובל הוא קביעת התכונות הדרושות למשרה באמצעות ניתוח המשרה. מבחן סטנדרטי או סדרת מבחנים כאלה מושגים מחברה המתמחה במבחנים כאלה. מבחן חלופי או מיוחד נערך על-ידי החברה או עבורה. המבחן ניתן לעובדים שכבר עובדים במשרה והתוצאות מושוות עם קנה-מידה, על-פי רוב דירוג של המפקחים. אם המיתאם בין המבחנים וקני-המידה הוא גבוה באופן מספק, המבחן ניתן למועמדים למשרה. כדי לאמת את המבחן עוד יותר, מבצעים מחקר מעקב של ביצועי המועמדים שנבחרו למשרה על-ידי בחינה נוספת.

מבחני יכולת השגה מודדים יכולות או כישורים שנרכשו כבר באמצעות הכשרה או נסיון. מבחן הדפסה הוא הדוגמה האופיינית ביותר. קל מאד לגלות כמה מלים לדקה יכולה כתבנית להדפיס ולהשוות את התוצאה עם הסטנדרט הנדרש למשרה.

מבחני אישיות

מבחני אישיות שואפים לאמוד את סוג האישיות של המועמד במונחי תכונות אישיות (סגנונות התנהגות כמו תוקפנות או התמדה) או סוגי אישיות (תכונות בולטות המאפיינות את הפרט כמו החצנה או הפנמה).

למבחני אישיות יש צורך להתייחס בזהירות רבה. הם כמעט חסרי משמעות למטרות מיון למעט אם הם אומתו על-ידי התאמת תוצאות המבחנים עם ההתנהגות המתרחשת לאחר מכן. סוג זה של אימות הוא קשה מאד לביצוע.

תועלות

מבחני מיון מספקים אמצעי אובייקטיבי למדידת יכולות או תכונות. למבחנים יש את הסיכוי הגדול ביותר לסייע כאשר משתמשים בהם כחלק מנוהל מיון למקצועות בהם נדרש מספר גדול של עובדים, וכאשר אי אפשר להסתמך לחלוטין על תוצאות מבחנים או מידע על נסיון קודם כבסיס לחיזוי הביצועים בעתיד. בנסיבות אלו, כלכלי לפתח ולערוך מבחנים ויש מספר מספק של מקרים לצורך אימות המבחן. מבחני אינטליגנציה הם שימושיים במיוחד כאשר אינטליגנציה היא גורם-המפתח.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .