לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

העשרת משרה

העשרת משרה חותרת להגביר את המוטיבציה והפריון על ידי הגברת הענין והאתגר שבעבודה על-ידי אספקה לעובד של משרה שמאפייניה הם:

1יחידת עבודה מושלמת במובן שהעובד יכול לזהות סדרה של מטלות או פעילויות המסתיימות במוצר ניתן להכרה והגדרה.

2. משרה המעניקה לעובד כמה שיותר גיוון, קבלת החלטות, אחריות ובקרה בביצוע עבודתו.

3. משרה המספקת משוב ישיר באמצעות העבודה עצמה לגבי טיב הביצוע של העובד את עבודתו.

העשרת משרה אינה רק הגדלת מספר המטלות וגיוונן וגם לא אספקת הזדמנויות לרוטציה במשרות. גישות אלו עשויות להקל על השיעמום, אולם הן אינן תורמות לעליה חיובית במוטיבציה.

טכניקות

אין דרך אחת להעשרת משרה. הטכנולוגיה והנסיבות יכתיבו אילו מהטכניקות הבאות או שילוב שלהן יהיה מתאים:

* הגדלת מידת האחריות של פרטים לעבודתם;

* נתינת יותר חופש פעולה לעובדים לגוון את השיטות, הרצף וקצב עבודתם;

* הצבת יחידת עבודה שלמה טבעית לאדם או לקבוצת עבודה, כלומר, צמצום ההתמחות;

* ביטול מגבוה של חלק מאמצעי הבקרה תוך אבטחה שפרטים או קבוצות ישאו באחריות להשגת מטרות או תקנים מוגדרים;

* מתן יותר השפעה לעובדים בקביעת מטרות ותקני ביצוע;

* אספקה של מידע הבקרה הדרוש לעובדים כדי לעקוב אחר ביצועיהם;

* מתן עידוד להשתתפות העובדים בתיכנון עבודה, המצאת טכניקות חדשות וסקירת תוצאות;

* הנהגת מטלות חדשות וקשות יותר שלא טופלו בעבר;

* הטלת פרויקטים ספציפיים על פרטים או קבוצות כדי להעניק להם יותר אחריות ולסייע להם להגביר את מומחיותם בתחום.

צעדים להעשרת משרה

הצעדים הבאים ננקטים בתהליך העשרת המשרה:

1. בחירת המשרות בהן למוטיבציה משופרת יש סיכוי סביר לשפר את הביצועים.

2. קביעת תוכנית נסיונית מבוקרת לפני השקת התוכנית המלאה להעשרת משרה.

3. הפקה, בטכניקת סיעור מוחות (ע"ע), של רשימת שינויים העשויים להעשיר את המשרות מבלי להיות מוטרדים בשלב זה ממידת המעשיות של שינויים אלה.

4. מיון הרשימה כדי להתמקד בגורמים מניעים כמו הישגיות, אחריות ושליטה עצמית.

5. אבטחה שהשינויים אינם הכללות כגון: "הגברת האחריות" אלא שינויים ספציפיים בדרך בה המשרות מעוצבות ומתבצעות.

6. קביעת יעדים מדויקים וקני-מידה למדידת ההצלחה ולוח-זמנים לכל פרויקט, ואבטחה שמידע הבקרה יהיה זמין למעקב אחר ההתקדמות והתוצאות שהושגו.

תועלות

התועלות המופקות מהעשרת משרה מתעוררות משום שהתהליך מסייע בהפיכת המשרות למניעות מעצם טבען, כלומר, העבודה עצמה, ולא מניעים חיצוניים כמו כסף, היא המניעה את העובדים להשיג פריון ואיכות גבוהים יותר. זה מתרחש כתוצאה מ:

1. משוב. העובדים מקבלים משוב בעל משמעות על ביצועיהם, עדיף על-ידי הערכת ביצועים והגדרת המשוב הדרוש להם. משמעות הדבר שבאופן אידאלי הם צריכים לעבוד על מוצר שלם או על חלק משמעותי שלו הניתן להתייחסות כאל מכלול.

2. ניצול יכולות. המשרה נתפסת על-ידי הפרטים כדורשת מהם להשתמש ביכולות שהם מעריכים כדי שיבצעו את עבודתם כהלכה.

3. בקרה עצמית. העובדים חשים שיש להם מידה גבוהה יותר של בקרה עצמית ביחס להצבת יעדים והגדרת דרכי-הפעולה להשגת יעדים אלה.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .