לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

ניהול משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש מטפל ב:

1. השגה, פיתוח והנעת משאבי האנוש הנדרשים לארגון להשגת יעדיו;

2. פיתוח מבנה ואקלים ארגוני ופיתוח סגנון ניהול שיקדמו את שיתוף הפעולה והמחויבות ברחבי הארגון;

3. ניצול הטוב ביותר של הכישורים והיכולות של כל המועסקים בארגון;

4. אבטחת מילוי האחריות החברתית והמשפטית של הארגון ביחס לעובדיו, תוך שימת-לב מיוחדת לתנאי התעסוקה ואיכות חיי העבודה המסופקת לעובדים.

פעילויות וטכניקות ניהול משאבי-אנוש

פעילויות ניהול משאבי-אנוש המתבצעות ניתנות לסיווג באופן הבא:

משאבי עובדים

תחום זה מכסה את כל היבטי תעסוקת עובדים: כיצד הם מאורגנים, מגויסים, מונעים, מטופלים, מוערכים ומשולמים, אספקת תוכניות בריאות, בטיחות ורווחה וניהול תיעוד.

הפעילויות העיקריות במשאבי עובדים הן:

תיכנון ארגוני. פיתוח מבנה ארגוני שיספק את התשתית לכל הפעילויות הנדרשות ויקבץ אותן יחדיו בדרך שתעודד שילוב ושיתוף פעולה ותאפשר תקשורת וקבלת החלטות יעילות.

תיכנון משרות. החלטה לגבי תוכן משרות: החובות ותחומי האחריות והיחסים הקיימים בין נושא המשרה והממונים עליו, הכפופים לו ועמיתיו.

פיתוח ארגוני. תיכנון ויישום של תוכניות המיועדות לשפר את יעילות התיפקוד של הארגון ותגובתו לשינויים.

תיכנון כוח-אדם (ע"ע). חיזוי דרישות כוח-האדם, הכנת תוכניות להשגת תחזיות ונקיטת צעדים לשיפור הפריון.

גיוס ובחירה. השגת מספר וסוג האנשים הדרוש לארגון בעזרת מבחני התאמה.

הערכת ביצועים. סקירה והערכה של ביצועי הפרט במטרה לסייע לו לבצע טוב יותר ולפתח פוטנציאל.

נהלי תעסוקה. תנאי השירות, פריסה ופריסה מחדש של עובדים, טיפול בבעיות משמעת ואבטלה סמויה, אבטחת האכיפה של חוקי התעסוקה.

הערכת משרות. קביעת ערכן היחסי של משרות במבנה השכר.

שכר. פיתוח וניהול מערכות שכר.

בריאות ובטיחות. ניהול תוכניות בריאות ובטיחות.

רווחה. ייעוץ וסיוע בבעיות אישיות.

תיעוד כוח-אדם. ניהול מערכות מידע לכוח-אדם.

פיתוח עובדים

פיתוח עובדים מטפל ב:

הכשרה. פיתוח שיטתי של הידע והכישורים הדרושים לביצוע נאות של העבודה או המשימה.

פיתוח מנהלים. אבטחת קיומם של מנהלים אפקטיביים הדרושים לארגון כדי לענות על צרכיו העכשוויים והעתידיים.

יחסי עובדים

יחסי עובדים הם הטיפול בכלל העובדים בדרכים הבאות:

יחסי עבודה. שיתוף פעולה ומשא-ומתן עם איגודים וארגונים מקצועיים.

השתתפות. מעורבות משותפת של המנהלים והעובדים בקבלת החלטות בנושאים בעלי ענין הדדי.

תקשורת. יצירת ומסירת מידע המענין את העובדים.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .