תיאוריות וטכניקות

אומנות הניהול     

ניהול כללי || כישורים אישיים || ניהול אנשים || ניהול השיווק || ניהול כספים || משאבי אנוש || יזמות

 

 כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

תיאוריות וטכניקות

 שיפור הרווחיות

 קיצוץ עלויות

 ניהול איכות כוללת

 אפס ליקויים

 עקרון פארטו

 כימות

 טווח השליטה

 גורם אי הוודאות

 טכניקת פ.ר.ט

 היתרון הקל המכריע

 ניהול מדעי

 מעבר לנדרש

 עקרונות הכוח של מקיאוולי

 מחזור החיים של רעיון

 אם זה לא שבור אל תתקן את זה

 דיסוננס קוגניטיבי

 אשליית השורה התחתונה

חוגי איכות

 טכניקת מינימקס

 סיעור מוחות

 בחינה מקדמית

 העיקרון הפיטרי

 חוק פרקינסון

 חוק מרפי

 כלל המצב

 הפתרון המשולב

 חדשנות

 יזמות

 מדידת עבודה

 מדידת עבודה פקידותית

 חקר שיטות

 חקר ביצועים

 תיאורית החלטות

 בניית מודלים

 הדמיה

 תכנות ליניארי

 תיאורית התור

 ABC ניתוח

 ניתוח רגישות

 ניתוח רשת

 קיברנטיקה

 בקרת נזקים כוללת

 

Copyright © 2007-2006 .Meir Liraz. All rights reserved .