ניהול אנשים

אומנות הניהול     

ניהול כללי || כישורים אישיים || תיאוריות וטכניקות || ניהול השיווק || ניהול כספים || משאבי אנוש || יזמות

 

 כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

ניהול אנשים

מנהיגות  

מנהיגות סלקטיבית

 להיות בוס

 מוטיבציה

 האצלת סמכויות ומשימות

 צוות מנהל-מזכירה

 עוזר למנהל

 גיוס עובד חדש

 ראיון קבלת עובד

 קליטת עובד חדש

 פיתוח עובדים

 אימון עובדים

 משמעת בקרב עובדים

 בניית צוות

 פיטורי עובד

 תחלופת עובדים

 מורה רוחני

 יישוב סכסוכי עבודה

 שיפור הפריון

 ייעוץ לכפיף

חברים מאמצים

 פטרנליזם

 תפיסת הממריץ/היגיינה של הרצברג

 ניסויי הות'ורן

 סולם הצרכים של מסלו

 סיפוק מהעבודה

 הטעות הגדולה של החמור

 תיאורית הציפייה

 אפקט זיגרניק

 תיאורית "איקס" ותיאורית "ווי" של מקגרגור

 מוראל

 שינויי ההתנהגות של סקינר

 התנגדות לשינוי

 איכות חיי העבודה

 אקלים העבודה

 אפקט ההילה

תווית "טעות אנוש"

 מועדות לתאונות

 מנהיג טבעי

 ידידות בעבודה

 מונהגות

 עזרה ראשונה רגשית